Dobro došli na sajt

Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova dr Ivan Nastović   

 

OSNIVAČ: dr Ivan Nastović

CENTAR VODI: prof. dr Olivera Žižović

31 godinu sa Vama

 

CENTAR DR IVAN NASTOVIĆ organizuje iskustvene grupe za analizu snova, kao i individualne konsultacije, po trodimenzionalnoj  metodi  tumačenja snova koju je primenjivao osnivač Centra, dr Ivan Nastović, a koja podrazumeva integraciju Frojdove psihoanalize, Jungove analitičke psihologije i Sondijeve šikzal-analize.  

GRUPE ZA ANALIZU SNOVA ODRŽAVAJU SE U BEOGRADU, KONTINUIRANO TOKOM GODINE, OD SEPTEMBRA DO JULA MESECA.

Analiza snova jeste i uvek je bila umetnost. Ona je nešto stvaralačko, a stvaralačko je uvek iznad svih teorija. Nisu teorije odlučujuće, već stvaralačka ličnost terapeuta.

K. G. Jung

 

 

 

Posetite našu zvaničnu facebook stranicu
 

Izdvajamo

Knjiga „Uvod u dubinsku psihologiju“ (Prometej, Novi Sad, 2015, 557 str.) zaokružuje istraživanja dr Ivana Nastovića posvećena dubinskoj psihologiji i njegovo bavljenje Frojdovim, Jungovim i Sondijevim učenjem, kao i analizom ega koja čini dubinsko-psihološku celinu sa učenjima o individualnom, kolektivnom i familijarnom nesvesnom, budući da ego ima funkciju regulatora i integratora nesvesnih sadržaja.

Knjiga „Ahilejeve suze“ (Fedon, Beograd, str. 317) predstavlja, kako je naznačeno i njenim podnaslovom, arhetipsko putovanje kroz Homerovu „Ilijadu“. Polazeći od Gadamerovog hermeneutičkog stava da svaka epoha nasleđeni tekst mora da razume na svoj način, jer time pokušava da razume samu sebe, autorka se opredelila da drevni Homerov ep istraži kroz sagledavanje njegovih mitoloških sadržaja i slojeva.

„Snovi: psihologija snova i njihovo tumačenje“ (Prometej, Novi Sad, 2021, 1133 str.; sedmo, prerađeno i prošireno izdanje; prvo izdanje; 2000 godina) je knjiga koja se bavi naučnim tumačenjem snova i predstavlja prvu knjigu te vrste uopšte, budući da se u njoj snovi posmatraju trodimenzionalno, odnosno u svetlu individualnog (Frojd), kolektivnog (Jung) i familijarnog (Sondi) nesvesnog.

Knjiga „Snovi Mihaila Bulgakova“ (Fedon, Beograd, 2013, str. 303.) pristupa iz perspektive snova interpretaciji jednog od najznačajnijih i umetnički najuspešnijih romana XX veka, Majstoru i Margariti Mihaila Bulgakova. Pokazuje se da su snovi deo dubljeg, odnosno višeg sloja značenja – dubinsko-psihološkog, etičkog, filozofskog i metafizičkog – kao i da u sebi nose ključ za razumevanje tih nivoa, pomažući nam da dopremo do smisaonog jezgra Majstora i Margarite.