Biografija Ivana Nastovića

Ivan NastovićDr Ivan Nastović (1932–2013) je bio doktor psiholoških nauka i psihoterapeut, specijalista za kliničku i dubinsku psihologiju, kao i za tumačenje snova. Rođen je u Vrtištu, a kršten u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu, kao i fakultet i doktorske studije.
Završio je jednogodišnju specijalizaciju na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beču, gde je došao u lični kontakt sa tvorcem psihodrame Jakobom Morenom i učestvovao u njegovim psihodramskim seansama.
Na poziv Leopolda Sondija, koji je otkrio familijarno nesvesno, završio je i dvogodišnju specijalizaciju na Sondijevom institutu u Švajcarskoj /Cirih/, čime je stekao diplomu specijaliste za dubinsku psihologiju i eksperta za Sondijev test.
Pod Sondijevom supervizijom radio je deset meseci na dubinsko-psihološkoj analizi Kainovog i Edipovog kompleksa, a rezultate tog rada Sondi je objavio u svojoj knjizi o Kainovom kompleksu /1969/. U okviru tih deset meseci Nastović je bio i u edukativnoj analizi kod Sondija.
U Švajcarskoj /Cirih/ je pohađao i jedan semestar na Jungovom institutu, na kojem je slušao predavanja o snovima u svetlu analitičke psihologije, kao i čuvena predavanja Mari Luiz fon Franc o dubinsko–psihološkoj, odnosno jungovskoj analizi bajki.
Na Institutu za primenjenu psihologiju u Cirihu završio je kurs za Roršahov test kod Evalda Boma, svetski priznatog eksperta za tu metodu.
Trideset godina je radio na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Srbije.
Društvo psihologa Srbije 1989. godine dodelilo mu je nagradu „Dr Borislav Stevanović“ za naučni doprinos psihologiji, a posthumno, 2022. godine i Nagradu za životno delo. 
Doktor Nastović se pored grupne analize snova bavio i individualnim radom na snovima.
U okviru svoje profesionalne delatnosti primenjivao je individualnu psihoterapiju integrativnog tipa, koja uključuje Jungovu analitičku psihologiju, Frojdovu psihoanalizu i Sondijevu šikzal–analizu, koje čine celinu i pružaju uvid u individualno, kolektivno i familijarno nesvesno.
Držao je trogodišnje edukativne grupe za stručno tumačenje snova u Skoplju, Ljubljani i Beogradu. Osnivač je Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova, koji je nakon njegove smrti poneo njegovo ime, a koji sada, po njegovoj želi, vodi njegova učenica i bliska saradnica prof. dr Olivera Žižović.
Otac je dve ćerke. 

Dr Ivan Nastović je objavio sledeće knjige iz dubinske psihologije i dinamičke psihijatrije:

1. Neurotski sindromi /1981/, knjiga koja je posvećena dubinskoj psihologiji neuroza.

2. Ego-psihologija psihopatije /1982/, knjiga posvećena dubinsko-psihološkoj analizi poremećaja ličnosti.

3. Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikum /1985/, posvećen teoriji i praksi dubinske psihologije.

4. Psihopatologija Ega /1988/, knjiga posvećena Ego-psihologiji psihičkih poremećaja.

5. Psihologija snova i njihovo tumačenje /prvo izdanje 2000; šesto, dopunjeno i prošireno izdanje, 2012/. Knjiga se bavi naučnim tumačenjem snova i predstavlja prvu knjigu te vrste uopšte, budući da se u njoj snovi posmatraju trodimenzionalno, odnosno u svetlu individualnog /Frojd/, kolektivnog /Jung/ i familijarnog /Sondi/ nesvesnog. Stoga je podnaslov ove knjige „Trodimenzionalni pristup snovima“.

6. 127 protumačenih snova /2008/, knjiga koja predstavlja dodatak ili, bolje rečeno, nastavak
knjige Psihologija snova i njihovo tumačenje, s tim što je ovog puta akcenat stavljen na veliki broj primera iz Nastovićeve višedecenijske prakse.

7. Posthumno je objavljena i knjiga Uvod u dubinsku psihologiju /2015/, koju je priredila Olivera Žižović, napisavši i obimnu uvodnu studiju, „Snovi Ivana Nastovića“, posvećenu njegovom radu i stvaralaštvu.   


Pored navedenih knjiga iz dinamičke psihologije i psihijatrije, Nastović je napisao i sedam knjiga koje se bave poznatim književnicima i naučnicima, odnosno njihovim stvaralaštvom iz dubinsko-psihološke perspektive: 

1. Arhetipski svet Desanke Maksimović /2003/,

2. Anima Laze Kostića ili Lenka Dunđerska /2004/,

3. Zapisi o nesanici Ive Andrića u svetlu dubinske psihologije /2005/,

4. Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakoviča /2007/,

5. Snovi Margerit Jursenar u svetlu psihologije K. G. Junga /2009/,

6. Arhetipski svet Nikole Tesle /2010/,

7. Letnji san Isidore Sekulić i drugi dubinsko-psihološki eseji /2011/.

(Videti opširnije pod: Knjige - Ivan Nastović)