Knjige

 

Knjige Ivana Nastovića

Knjige Ivana Nastovića

„Uvod u dubinsku psihologiju“ (2015), „Snovi: psihologija snova i njihovo tumačenje“ (2000; 2021), „127 protumačenih snova“ (2008), „Letnji san Isidore Sekulić i drugi eseji“ (2011), „Arhetipski svet Nikole Tesle“ (2010), „Snovi Margerit Jursenar u svetlu psihologije K. G. Junga“ (2009), „Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakoviča“ (2007), „Zapisi o nesanici Ive Andrića“ (2005)...

 

Pročitajte...

Knjige Olivere Žižović

Knjige Olivere Žižović

„Ahilejeve suze: arhetipsko putovanje kroz Homerovu Ilijadu“ (Fedon, Beograd, 2018), „Snovi Mihaila Bulgakova“ (Fedon, Beograd, 2013), „Snovi i individuacija: „Josif i njegova braća“ Tomasa Mana“ (Službeni glasnik, Beograd, 2013), „Živi lik istine F. M. Dostojevskog: San smešnog čoveka“ (Konras, Beograd, 2013), „Poetika i psihologija groteske“ (Zadužbina Andrejević, Beograd, 2009).

 

Pročitajte...