Uvod u dubinsku psihologiju

Knjiga Uvod u dubinsku psihologiju (Prometej, Novi Sad, 2015, 557 str.) zaokružuje istraživanja dr Ivana Nastovića posvećena dubinskoj psihologiji i njegovo bavljenje Frojdovim, Jungovim i Sondijevim učenjem, kao i analizom ega koja čini dubinsko-psihološku celinu sa učenjima o individualnom, kolektivnom i familijarnom nesvesnom, budući da ego ima funkciju regulatora i integratora nesvesnih sadržaja. 

Posvećujući svoje celokupno stvaralaštvo i višedecenijsku praksu uvođenju u našu sredinu dubinsko-  psihološkog načina mišljenja, dr Ivan Nastović nam je darivao knjigu koja će biti korisna ne samo  stručnjacima već i svima onima koji su zainteresovani da zavire u čudesno lep i čudesno zagonetan svet dubinske psihologije, bez koje se danas ne može zamisliti ne samo savremena psihološka i psihijatrijska nauka, već ni analiza snova, velikih umetničkih i naučnih ostvarenja, kao ni dublje poimanje sveta i života svakog pojedinca.

Knjigu prati obimna studija doc. dr Olivere Žižović „Snovi Ivana Nastovića“, posvećena celokupnom stvaralaštvu našeg najznačajnijeg dubinskog psihologa. 

SADRŽAJ

Olivera Žižović: Snovi Ivana Nastovića  

Predgovor

I Istorijat i značenje pojma dubinska psihologija

II Istorijat i značenje pojma nesvesno

III Individualno nesvesno (Frojd)

IV Kolektivno nesvesno (Jung)

V Familijarno nesvesno (Sondi)

VI Dinamički odnos između svesti i nesvesnog

VII Ispoljavanje nesvesnog

VIII Kompleksi i njihov značaj u dubinskoj psihologiji

IX Istorijat, značenje i značaj pojmaega u dubinskoj psihologiji

X Mehanizmi odbrane

XI Mehanizmi adaptacije

XII Kontrola realnosti

XIII Ego-granice

XIV Sintetička funkcija ega

XV  Jačina ega

XVI Super-ego

XVII Sinergizam između ego-funkcija

XVIII Dijagnostikovanje ego-funkcija

XIX Dubinsko-psihološka dijagnostika

XX Dubinsko-psihološka terapija

XXI Integracija dubinske psihologije

XXII Diskusija i zaključak

XXIII Appendix

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.