Šta je grupna analiza snova?

grupna analiza snovaPod grupnom analizom snova /GAS/ podrazumeva se analiza snova u grupi, izvan psihoterapeutske i psihijatrijske ordinacije, koja običnim, normalnim ljudima omogućava da putem svojih snova i snova ostalih članova grupe rade na sebi i steknu potpuniji uvid u sebe, s ciljem da postignu uspešnije, kako lično tako i socijalno funkcionisanje. 
Dr Ivan Nastović je prvi na našim prostorima formirao grupe za analizu snova i vodio ih više od dvadeset godina u Beogradu, a nekoliko godina i u Skoplju, Ljubljani i Novom Sadu. 

Danas u zapadnoj Evropi, a posebno u SAD, postoje centri za grupnu analizu snova, u kojima se sa drugim ljudima može podeliti sopstveno snevno iskustvo.

To, je pored sticanja boljeg uvida u sebe i druge, jedna od najvažnijih funkcija grupne analize snova, koja omogućava unutrašnji rast, odnosno pospešuje proces individuacije, kroz koji čovek postaje ono što jeste, po svojim potencijalnim mogućnostima.

Sve do pojave grupne analize snova, početkom sedamdesetih godina prošlog veka, tumačenje snova je bilo isključivo vezano za psihoterapiju, posebno u okviru psihoanalize. Na taj način su milioni ljudi, koji se nalaze izvan psihoterapije, bili lišeni privilegije koju donose snovi i njihovo tumačenje, a to je najpre bolje upoznavanje sebe i drugih, i time kreiranje kvalitetnijeg življenja.

Uostalom, kako nešto tako opšte i značajno za sve ljude - jer svi ljudi sanjaju od rođenja do smrti, bez obzira da li pamte svoje snove ili ih zaboravljaju - može biti prepušteno samo psihotrapeutima i njihovim ordinacijama, kada ima mnogo više onih koji se nalaze izvan njih, a koji imaju autentičnu potrebu da rade na snovima i tako, putem njih upoznaju mudriji, hrabriji i autentičniji deo sebe.

Stoga, prema rečima Mari-Luiz fon Franc, jedne od najznačajnijih Jungovih učenica, posveti li se čovek uputstvima i porukama svog nesvesnog, to ga može toliko nagraditi, da život, koji je bio učmao i sumoran, odjednom postane bogata, beskrajna unutrašnja pustolovina, puna stvaralačkih mogućnosti. Ovo je potvrdilo i tridesetogodišnje iskustvo sa snovima Dr Nastovića, a posebno u grupna analiza snova.

Grupa ne omogućava samo kvalitetnije i bogatije sanjanje, već, što je daleko bitnije, u grupnoj analizi snova, za razliku od individualne, uči se ne samo na svojim snovima, već i na snovima ostalih članova grupe. Vrlo često osoba u grupi prepoznaje svoje lične probleme u snu ili snovima drugih osoba, pa se dešava da joj njeni snovi postaju jasniji upravo kroz tumačenje snova drugih članova grupe.