O centru za dubinsku psihologiju i analizu snova

Centar za dubinsku psihologiju i analizu snova osnovao je dr Ivan Nastović 1993. godine u Beogradu, kako bi se posvetio naučno-istraživačkom i praktičnom radu na snovima, a pre svega uvođenju grupne analize snova na naše prostore. Bio je to pionirski poduhvat, neobičan za našu društvenu, ali i naučnu sredinu.

Mada je radio na Nauropsihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Srbije, dr Nastović je osnovao prvu grupu za analizu snova koju je namenio pre svega onima koji su se nalazili izvan psihoterapeutskih i psihijatrijskih ordinacija, a koji su želeli da steknu bolji uvid u sebe i pospeše svoj unutrašnji rast, odnosno proces individuacije. Takav pristup bio je i ostao temelj na kojem počiva Centar koji je on osnovao, sa iskustveno-edukativnim grupama za analizu snova kao njegovom osnovnom delatnošću: grupama koje su prevashodno namenjene običnim ljudima, odnosno svima onima koji žele da rade na sebi.

Nakon jednog svog sna, dr Nastović je Centar nazvao „Unicorn“ („Jednorog“), da bi 2009. godine promenio njegov naziv u „Karl Gustav Jung". Nastović je Centar vodio punih dvadeset godina, sve do svoje smrti 2013. godine, kada je, po njegovoj želji, Centar nastavila da vodi njegova učenica i najbliža saradnica prof. dr Olivera Žižović. (Videti opširnije pod: Biografije: Olivera Žižović) Tada je Centar poneo ime svog osnivača.

Cilj Centra je očuvanje, negovanje i afirmacija celokupnog autorskog dela dr Ivana Nastovića, a posebno negovanje i praktična primena njegovog trodimenzionalnog pristupa snovima, kroz iskustvene grupe za analizu snova koje se kontinuirano održavaju od septembra do jula meseca, kao i individualne konsultacije tokom cele godine.

Misija Centra je upoznavanje šire javnosti sa naučno-istraživačkim radom dr Ivana Nastovića, kao i promocija dubinske psihologije i naučne analize snova. 

Centru su se 2015. godine pridružili Elizabeta Nenin, Dragomir Kojić i Gordana Cvijović, učenici dr Ivana Nastovića. Elizabeta Nenin je završila trogodišnju edukaciju iz dubinske psihologije i analize snova, kao i edukativnu analizu kod dr Ivana Nastovića. Petnaest godina je bila član iskustvene grupe za analizu snova. U okviru Centra je od 2013. do 2019. godine vodila grupe za analizu snova. Dragomir Kojić je završio trogodišnju edukaciju iz dubinske psihologije i analize snova kod dr Ivana Nastovića. Jungovski je psihoterapeut, koji je završio Jungov institut u Cirihu i Erickson College Internacional, sa zvanjem sertifikovani profesionalni kouč. Gordana Cvijović je bila dugogodišnji član iskustvene grupe za tumačenje snova kod dr Ivana Nastovića.