Psihopatologija Ega

Psihopatologija EgaPsihopatologija Ega (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1988, 523 str.) je knjiga koja se bavi ego-psihologijom psihičkih poremećaja.

SADRŽAJ

Predgovor

TEORIJSKI DEO

I Istorijat i pojam Ega
II Funkcije Ega i model Ego-strukture
III Mehanizmi odbrane
IV Mehanizmi adaptacije
V Kontrola realnosti
VI Ego-granice
VII Sintetička funkcija Ega
VIII Jačina Ega
IX Super-Ego
X Sinergizam izmedju Ego-funkcija
XI Dijagnostikovanje Ego-funkcija

EMPIRIJSKI DEO

XII Ego-psihologija normalnosti
XIII Ego-psihologija psihopatije
XIV Ego-psihologija neuroze
XV Ego-psihologija bordeline-sindroma
XVI Ego-psihologija shizofrenije
XVII Ego-psihologija paranoje
XVIII Ego-psihologija manično-depresivne psihoze
XIX Ego-psihologija narkomanije
Zusaammenfassung
Registar imena
Registar pojmova
Umesto pogovora

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.