Ego-psihologija psihopatije

Ego-psihologija psihopatijeEgo-psihologija psihopatije (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1982, 184 str.) je knjiga koja se bavi dubinskom psihologijom psihopatskog poremećaja ličnosti.

SADRŽAJ

Predgovor

I Pojam psihičke normalnosti i abnormalnosti

II Istorijat i pojam psihopatije

III Klasifikacija psihopatije

IV Simptomatologija psihopatije

V Psihodinamika psihopatije

VI Etiologija psihopatije

VII Diferencijalna dijagnoza

VIII Zaključak

Zusammenfassung

Registar imena

Registar pojmova

Umesto pogovora

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.