Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikum

Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikumDubinsko-psihološki dijagnostički praktikum (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1985, 558 str.) je knjiga koja se bavi teorijom i praksom dubinske psihologije.

SADRŽAJ

Predgovor

OPŠTI DEO

I Istorijat i pojam dubinske psihologije

II Istorijat i pojam nesvesnog – sa posebnim osvrtom na individualno, kolektivno i familijarno nesvesno

III Istorijat i pojam Ega – sa posebnim osvrtom na Frojdovu teoriju Ega

IV Dinamički odnos izmedu svesti i nesvesnog

V Dubinsko-psihološka dijagnostika – sa posebnim osvrtom na dijagnostiku projektivnim testovima

VI Dubinsko-psihološka terapija – sa posebnim osvrtom na šikzal-analitičku terapiju

VII Integracija dubinske psihologije

SPECIJALNI DEO

VIII Pojam psihičke normalnosti i abnormalnosti

IX O statističkoj i kliničkoj validnosti dubinsko-psiholoških testova – sa posebnim osvrtom na Roršahov i Sondijev test

X Dubinsko-psihološka analiza jednog slučaja fobije

XI Introjektivna forma prisilne neuroze

XII Prilog psihodinamičkom aspektu neurotske depersonalizacije

XIII Kriminalac iz nesvesnog osećanja krivice

XIV Patogeneza afektivne epilepsije u svetlu dubinske psihologije

XV Ego-psihološki aspekt Bonheferovog akutnog egzogenog reakcionog tipa

XVI Ego-psihološki aspekt latetnih psihoza

XVII Ego-psihološki aspekt autizma

XVIII Ego-psihološki aspekt narkomanije

XIX Ego-psihološki aspekt sublimacije

XX Problem diferencijalne dijagnoze izmedu psihopatije i neuroze u svetlu Ego-analize

XXI Dinamički odnos između super-Ega i Ego-ideala kod grupe juvinelnih delikvenata

XXII Eksperimentalna analiza Ega

XXIII Sumanute ideje u svetlu eksperimentalne analize Ega

XXIV Eksperimentalna analiza Ega kao pomoćno sredstvo u postavljanju indikacije i prognoze psihoterapije

XXV Fenomen empatije i njegova funkcija u psihoterapeutskom intervjuu

XXVI Jačina Ega i njegovo dijagnostikovanje Roršahovim testom

XXVII Dijagnostikovanje regresije Ega Roršahovim testom

XXVIII Dijagnostikovanje inicijalne i finalne cenzure Roršahovim testom

XXIX Učenje o kompleksima i njihov značaj u dubinskoj psihologiji

XXX Otkrivanje kompleksa Roršahovim testom

XXXI Kainov kompleks i njegov značaj u formiranju neuroza

XXXII Diskusija i zaključak Zusammenfassung

Registar imena

Registar pojmova

Umesto pogovora

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.