Arhetipski svet Nikole Tesle

Arhetipski svet Nikole TesleKnjiga Arhetipski svet Nikole Tesle (Prometej, Novi Sad, 2010, 184 str.) bavi se onim što je bilo arhetipsko u Teslinoj ličnosti i njegovom stvaralaštvu, a što je od posebnog značaja, jer „arhetipovi pripadaju najvećim vrednostima ljudske psihe“ (Jung).

Tek nakon Jungovog otkrića kolektivnog nesvesnog, kao bazično nove orijentacije u dubinskoj psihologiji postalo je moguće istinsko razumevanje ličnosti stvaralaca i stvaralačkog procesa, čiji je predmet proučavanja upravo onog što je u tom procesu transpersonalno, odnosno arhetipsko. Jer, kao što kaže Mari Luiz fon Franc, jedna od Jungovih najznačajnijih učenica, Jungove ideje, a u prvom redu ideja kolektivnog nesvesnog, ne čine „doktrinu“, već predstavljaju početak novog shvatanja sveta; one mogu poslužiti otkrivanju i tumačenju novih činjenica na mnogim naučnim područjima, kao i u svakodnevnom životu.
Zato i poznata misao Jakoba Burkharda: „Večito će se moći samo izdaleka naslutiti gorostasne konture Leonardovog bića“, bez preterivanja važi i za Nikolu Teslu.
Mada je o Tesli napisana gotovo čitava mala biblioteka, nijedna od tih knjiga i studija ne govori o arhetipskom svetu Nikole Tesle. Stoga ova monografija predstavlja prvu knjigu te vrste i pokušaj da se popuni navedena praznina. To je učinjeno sagledavanjem Tesle u svetlu analitičke psihologije Karla Gustava Junga – u čijem se središtu nalazi istraživanje kolektivnog nesvesnog, čiji su sadržaji arhetipovi, sve s ciljem da se nasluti nešto više od Teslinih „gorostasnih kontura“.

      SADRŽAJ

      Predgovor

I     Prolog

II    Nikola Tesla i arhetip majke

III   Značaj ljubavi Nikole Tesle prema beloj golubici za razumevanje i njegove ličnosti i njegovog stvaralaštva

IV    Psihijatrizacija Nikole Tesle

V     Teslino proročansko viđenje budućnosti žene

VI    Nikola Tesla i arhetip svetlosti

VII   Arhetipski koreni Teslinog otkrića obrtnog magnetnog polja

VIII  Mistično u ličnosti i stvaralaštvu Nikole Tesle

IX    Pozvanje Nikole Tesle u svetlu „teorije žira“ Džejmsa Hilmana

X     Epilog

XI    Appendix

       Summary

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.