Arhetipski svet Desanke Maksimović

Arhetipski svet Desanke MaksimovićArhetipski svet Desanke Maksimović (Prometej, Novi Sad, 2003, 162 str.) je knjiga sačinjena od tri dubinsko-psihološka eseja, od kojih se prvi bavi jednom vizijom iz detinjstva Desanke Maksimović, drugi analizom njenog sna o crnom psu, koji joj se godinama ponavljao i postao energetsko jezgro njenog stvaralaštva, a treći analizom poeme Tražim pomilovanje, koja predstavlja arhetipsku zbirku pesama nad pesmama.

Autor pokazuje da vizija, san i poema, koji su predmet analize, grade jednu, dubinsko-psihološku celinu, i u potpunosti reprezentuju arhetipski svet Desanke Maksimović, svet koji je bio izvorište onoga što je bilo suštinsko i u njenoj ličnosti i u njenom stvaralaštvu.

SADRŽAJ

Predgovor

I Prolog

II Jedna vizija iz detinjstva Desanke Maksimović u svetlu dubinske psihologije

III San o crnom psu Desanke Maksimović u svetlu dubinske psihologije

IV Tražim pomilovanje Desanke Maksimović u svetlu dubinske psihologije

V Epilog

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.