Zelena grančica

Zelena grančicaIzložićemo još jedan osoben i originalan san pacijentkinje doktora Nastovića, koja je prolazila kroz dug i mučan razvod, pri čemu se potpuno zapustila i, zbog depresije, dugo bila na bolovanju. San predstavlja klasičan primer sna u kojem se javlja simbol koji transformiše snevača.

Jedne noći pacijentkinja je sanjala da se nalazi ispred ogromnog ogledala u svome stanu, koje u realnosti ne postoji. Videvši sebe zapuštenu i depresivnu, sa gađenjem je pljunula na svoj liku u ogledalu, pri čemu je iznenada na svom vratu, kraj žile kucavice, spazila jednu lepu zelenu grančicu, koja je simbolizovala činjenicu da u njoj postoji realna mogućnost za novu vegetaciju, odnosno za novi život. Jer, nesvesno često zna i više i bolje od svesnog dela ličnosti.
Poruku i pouku svog sna pacijentkinja je sama, bez pomoći dr Nastovića, shvatila i prihvatila, i, što je najvažnije, odmah zaključila bolovanje, krenula na posao, i u relativno kratkom roku okončala mučan razvod. Nakon dve godine zasnovala je nov, uspešan brak sa čovekom koji je, kao je sama rekla, bio njen zreo izbor.
Ovaj veoma jednostavan, mudar i konstruktivan san, koji je baziran na dva snažna, primarno arhetipska simbola: zelenoj grančici i ogledalu, zahvaljujući kojem je snevačica i opazila zelenu grančicu, to jest postojanje mogućnosti za novu vegetaciju, pokazao je i dokazao da ogledalo u snu simbolizuje preko potrebnu sposobnost istinske refleksije, koja gleda unutar ličnosti. Drugim rečima, ogledalo simbolizuje moć nesvesnog da pojedinca odrazi objektivno, pružajući mu priliku da sebe vidi onako kako se možda nikada pre nije video (Fon Franc), jer se samo putem nesvesnog, koje ne samo da zna više od svesti već na nju deluje korektivno, može dobiti uvid koji u ovom snu, za razliku od većine snova u kojima se osoba posmatra u ogledalu, ne potresa i ne uznemirava ličnost, već je, naprotiv, stabilizuje i transformiše u pozitivnom smislu.
Stoga možemo reći da je ogledalo u ovom snu imalo konstruktivnu, a ne destruktivnu i destimulišuću funkciju, budući da je omogućilo snevačici da u sebi otkrije skrivenu mogućnost za novu i kvalitetniju vegetaciju, odnosno za jedan novi i kvalitetniji život, koji je ona potom i realizovala, jer je duboko u sebi bila spremna da shvati i prihvati poruku i pouku svog jednostavnog i mudrog sna, kao i da je realizuje kroz akciju, što protumačeni san čini realno upotrebljivim.