San o nosu

Pokazaćemo umeće tumačenja snova najvećeg autoriteta među antičkim tumačima snova, Artemidora iz Daldisa (134 – 200 n.e.), navodeći tri sna iz njegove prakse, koja je on objavio u svojoj čuvenoj knjizi Simbolika snova, čijim se interpretacijama i smislom za tumačenje snova možemo i danas diviti.

Naime, jedan trgovac parfemima sanjao je tri puta, jedan za drugim, potpuno isti san: da nema nos.
Kada je prvi put sanjao ovaj san, propala mu je radnja, što Artemidor objašnjava time da je izgubio svoj nos, putem kojeg je procenjivao parfeme.
Nekoliko godina kasnije, kada je već odavno ponovo otvorio novu radnju, sanjao je isti san. Odmah iza toga bio je optužen za falsifikat i morao je pobeći iz svoje domovine. Jer, prema rečima Artemidora, čovek deluje vrlo odbojno kada izgubi nos, koji je najupadljiviji deo na licu.
Međutim, kada je nakon izvesnog vremena ponovo sanjao isti san, čovek se uplašio šta će mu se sada desiti. I zaista, ubrzo je umro, jer, kako komentariše Artemidor, lobanja nema nos.
Stoga, pun žaljenja i razumevanja za svog klijenta, Artemidor zaključuje da je isti san za ovog trgovca imao tri različita značenja: najpre mu je predvideo gubitak radnje, zatim gubitak časti i konačno gubitak života.

 

Vidimo da već kod Artemidora, koji je živeo pre osamnaest vekova, nos ne mora da bude samo seksualni simbol, kao što to smatraju psihoanalitičari. Da je Artemidor na psihoanalitički način tumačio tri sna o nosu, sigurno bi pogrešio; ali, kao što smo videli, on je simbol sna svaki put stavljao u kontekst životne situacije snevača, što srećemo i u modernom tumačenju snova, budući da isti simbol kod različitih osoba ima, i može da ima, različito značenje.
Tako, na primer, više osoba može sanjati, recimo, psa, a da ovaj simbol, shodno njihovom iskustvu, ima različita značenja, a da i ne spominjemo vrstu psa, okolnosti u kojima se pas u snu pojavljuje i slično.