Gumica za brisanje

Gumica za brisanjeSnevač srednjih godina, fakultetski obrazovan, veoma inteligentan, sanja sledeći san:

„Nalazim se u Parizu, gde u jednoj veoma luksuznoj robnoj kući kupujem gumice za brisanje, koje su najneverovatnijih oblika. Tih oblika se, međutim, ne sećam, ali znam da gumice namenjujem svojim prijateljima. Oblik gumice simbolizuje šta bi ko trebalo da obriše od svojih grehova. Za sebe uzimam jednu gumicu, i to u obliku prstena, u čijem je gornjem delu urezan lik neke osobe, ne znam da li muške ili ženske. Budim se“.

Ovaj san, u svom manifestnom sadržaju, nema seksualnih elemenata, ali se do njih došlo nakon interpretacije, koja je ukazala da gumica nije potrebna samo snevaču, za brisanje sopstvenih grehova, već i njegovim prijateljima, zbog čega svakome od njih i kupuje po jednu gumicu. Snevač se, međutim, seća samo oblika svoje gumice, koja je centralni simbol u snu, a koja, na osnovu snevačevih asocijacija, upućuje na prisustvo biseksualnih crta u njegovoj ličnosti.