Intervju sa Oliverom Žižović

J. Matijević i B. Caranović  

Snovi leče i budućnost vide

Tumačenju onog što sanjamo pridavao se uvek veliki značaj, jer ponekad može da nam iz temelja promeni život. Predstavljaju ono čega ni sam pacijent nije svestan, kaže dr Olivera Žižović

SNOVIMA se odvajkada pridavao veliki značaj. Mnogobrojne čuvene vojskovođe i vladari nisu slučajno imali lične tumače snova. Najpoznatiji primer je iz Biblije, koji govori o Josifovom tumačenju dva faraonova sna, zahvaljujući čemu je sprečena glad i veliko stradanje naroda i države. Istoričari čak tvrde da kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga ne bi završili tako tragično da su oboje više pažnje posvetili upozoravajućim snovima koji su ih godinama morili.

Da su snovi često sufleri i pomagači u životu, da je njihova moć ogromna, ali nedovoljno iskorišćena, iako čak ponekad mogu da najavljuju buduće događaje, tvrdi dr Olivera Žižović iz beogradskog Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova "Dr Ivan Nastović". Ali nije reč o petparačkom tumačenju snova iz uobičajenih sanovnika, gde simboli uvek imaju isto značenje za sve, već o naučnoj analizi, iz koje se može dobiti i kompletan profil ličnosti.

- Za razliku od psihološkog intervjua, tokom kojeg pacijent terapeutu može da saopšti samo ono što zna o sebi, snovi govore i ono što ni sam pacijent ne zna, čega nije svestan, a što je neretko od presudne važnosti - objašnjava dr Žižović. - Zato je psihoterapija praktično nemoguća bez analize snova, odnosno bez uvida u nesvesno. Ipak, svest i nesvesno predstavljaju celinu, pa ih treba podjednako uvažavati.

Kako naša sagovornica kaže, analiza snova se preporučuje i primenjuje isključivo kod psihički zdravih. Izuzetak su deca, čiji se snovi ne tumače. Dečji ego, kako kaže, još nije sasvim formiran i nije dovoljno jak za suočavanje sa nesvesnim sadržajima, kao što se ne analiziraju ni snovi psihički bolesnih, pre svega psihotičnih.

- Snovi ne samo da leče, već i podučavaju, dopunjuju, usmeravaju, inspirišu, ukazuju na greške, daju odgovore na pitanja i rešenja za probleme sa kojima svesni deo ličnosti ne može da izađe na kraj - kaže dr Žižović. - Zahvaljujući snovima, dolazi se do mogućih rešenja životnih problema. Oni su najpouzdaniji način da dopremo do nesvesnog. Snovi otkrivaju čak i ono što ne znamo o sebi i drugima, kao i ono što ne vidimo, a što bitno utiče na naš život. Zato ih možemo uporediti sa rendgenskim snimkom psiholoških dešavanja.

Najvažnija psihološka funkcija sna je, smatra naša sagovornica, da uspostavi psihološku ravnotežu, zbog čega se kaže i da su snovi lekoviti.

- Pri tumačenju snova uvek se moramo pitati šta san pokušava da koriguje iz "stvarnog života" - kaže dr Žižović. - Tako, recimo, osoba koja je suviše vezana za majku i idealizuje je, čime sabotira sopstveni razvoj i sazrevanje, može sanjati majku kao zlu, neprijateljski nastrojenu osobu. Ili, muškarac koji je bez stvarnog pokrića imao previsoko mišljenje o sebi i potpuno se identifikovao sa funkcijom koju je obavljao često sanja da je portir u ustanovi u kojoj je bio direktor. Tako se i suočava s nedoraslošću funkciji koju je obavljao.

Osim toga, kako dr Žižović tvrdi, snovi mogu biti i predskazujući, čime nas pripremaju na buduće događaje. Štaviše, mogu dijagnostikovati somatsko oboljenje mnogo pre njegovog ispoljavanja. Poznato je da su snovi značajni i u umetničkom i naučnom radu, jer sva velika otkrića imaju svoje izvorište u nesvesnom.

 San je uvek makar korak ispred svesti i zato bezmalo svaki san, naizgled besmislen ili pun simbola, donosi neko novo saznanje - tvrdi naša sagovornica. - Ipak, možda su za tumačenje najzanimljiviji, ali i najizazovniji oni snovi koji su izraz sva tri nesvesna sloja naše ličnosti: individualnog, kolektivnog i familijarnog nesvesnog, zbog čega se moraju tumačiti trodimenzionalno.

OBRATITE SE STRUČNjACIMA

KRAJEM osamdesetih godina, dr Ivan Nastović, kao pionir na našim prostorima, počeo je da se bavi naučnom analizom snova. Smatrao je da prednosti ove metode ne smeju ostati samo u psihoterapeutskim ordinacijama, već da tumačenje snova treba omogućiti i "običnim" ljudima. Tako se u "Centru dr Ivan Nastović" snovi tumače u iskustvenim grupama onih koji imaju potrebu da pomoću snova upoznaju deo sebe, da postanu lično i socijalno uspešniji.

SANOVNICI BESMISLENI U SANOVNICIMA simboli uvek imaju isto značenje za sve i praktično se svode na znak - kaže dr Žižović. - Svaki simbol je, međutim, višeznačan i uvek ima različito značenje za snevača. Često isti simbol ima drugačiji smisao u različitim snovima iste osobe. Zato je upotreba sanovnika i nekorisna i besmislena. Nijedan simbol se ne može odvojiti od onoga ko ga je sanjao, od njegove životne situacije i asocijacija.