Vsmart Extensions
Psihopatologija Ega /1988, 523 str/

psihologija egaPsihopatologija Ega /1988/ je knjiga koja se bavi Ego-psihologijom psihičkih poremećaja.

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

Predgovor

TEORIJSKI DEO

I. Istorijat i pojam Ega
II. Funkcije Ega i model Ego-strukture
III. Mehanizmi odbrane
IV. Mehanizmi adaptacije
V. Kontrola realnosti
VI. Ego-granice
VII. Sintetička funkcija Ega
VIII. Jačina Ega
IX. Super-Ego
X. Sinergizam izmedju Ego-funkcija
XI. Dijagnostikovanje Ego-funkcija

EMPIRIJSKI DEO

XII. Ego-psihologija normalnosti
XIII. Ego-psihologija psihopatije
XIV. Ego-psihologija neuroze
XV. Ego-psihologija bordeline-sindroma
XVI. Ego-psihologija shizofrenije
XVII. Ego-psihologija paranoje
XVIII. Ego-psihologija manično-depresivne psihoze
XIX. Ego-psihologija narkomanije
Zusaammenfassung
Registar imena
Registar pojmova
Umesto pogovora

 

Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac
Autorska prava: Olivera Žižović