Vsmart Extensions
CENTAR ZA DUBINSKU PSIHOLOGIJU I ANALIZU SNOVA DR IVAN NASTOVIĆ

  

unikorn1Centar za dubinsku psihologiju i analizu snova osnovao je u Beogradu 1993. godine dr Ivan Nastović i nakon jednog svog sna ga nazvao „Unicorn“, odnosno „Jednorog“, da bi 2009. Centar promenio naziv u „Karl Gustav Jung".

Nakon smrti dr Nastovića, Centar je, po njegovoj želji, nastavila da vodi njegova učenica i najbliža saradnica doc. dr Olivera Žižović, u saradnji sa Elizabetom Nenin, takođe učenicom i bliskom saradnicom dr Ivana Nastovića, i tada je Centar poneo ime svog osnivača.

Radu Centra se 2015. godine pridružio Dragomir Kojić, učenik Ivana Nastovića, jungovski psihoanalitičar, koji je završio Jungov institut u Cirihu i Erickson College Internacional, sa zvanjem sertifikovani profesionalni kuoč. 

Iste godine, Centru se pridružila i Gordana Cvijović, učenica Ivana Nastovića i dugogodišnji član iskustvene grupe za tumačenje snova.

Cilj Centra je očuvanje, negovanje i afirmacija celokupnog autorskog dela dr Ivana Nastovića, a posebno negovanje i praktična primena njegovog trodimenzionalnog pristupa snovima, kroz iskustvene grupe za analizu snova koje se kontinuirano održavaju tokom godine, od septembra do jula meseca.     


Doc. dr Olivera Žižović je dugogodišnja učenica i najbliža saradnica dr Ivana Nastovića, kod kojeg je završila trogodišnju edukaciju iz dubinske psihologije i analize snova i bila u edukativnoj analizi. Diplomirala je i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, na kojoj je 2012. godine odbranila doktorsku disertaciju „Funkcija i značaj snova u delima Fjodora Dostojevskog (’San smešnog čoveka’), Mihaila Bulgakova (’Majstor i Margarita’) i Tomasa Mana (’Josif i njegova braća’). Godinama je sarađivala sa dr Nastovićem u vođenju njegovih iskustvenih grupa, kao i u radu na njegovih sedam knjiga, od kojih je poslednju, nedovršenu - Uvod u dubinsku psihologiju – uredila, pripremila za štampu i napisala opsežnu uvodnu studiju o njegovom radu, „Snovi Ivana Nastovića” .  

Autor je brojnih stručnih članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima, zbornicima i dnevnoj štampi, kao i pet knjiga:

1. Ahilejeve suze: arhetipsko putavanje kroz Homerovu 'Ilijadu' /Fedon, Beogard, 2018/

2. Snovi i individuacija: ’Josif i njegova braća’ Tomasa Mana /Službeni glasnik, Beograd, 2013/

3. Snovi Mihaila Bulgakova /Fedon, Beograd, 2013/

4. Živi lik istine F. M. Dostojevskog: San smešnog čoveka /Konras, Beograd, 2013/

5. Poetika i psihologija groteske /Zadužbina Andrejević, Beograd, 2009/


Po želji dr Ivana Nastovića, doc. dr Olivera Žižović je nastavila da vodi Centar i grupe za tumačenje snova u Beogradu, u saradnji sa Elizabetom Nenin, koja je takođe učenica i dugogodišnja saradnica dr Nastovića, kod kojeg je završila trogodišnju edukaciju iz dubinske psihologije i analize snova, kao i edukativnu analizu. Petnaest godina je bila član iskustve grupne za analizu snova, a nakon završene edukacije vodila je sa dr Nastovićem iskustvene grupe za analizu snova. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, potom završila edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje - Evropski akreditivanom institutu za psihoterapiju, i stekla zvanje sistemskog porodičnog savetnika.