Vsmart Extensions
Uvod u dubinsku psihologiju /2015/ NOVO! U PRODAJI!!!

 

Uvod u dubinsku psihologiju resize

Knjiga Uvod u dubinsku psihologiju zaokružuje istraživanja dr Ivana Nastovića posvećena dubinskoj psihologiji i njegovo bavljenje Frojdovim, Jungovim i Sondijevim učenjem, kao i analizom ega koja čini dubinsko-psihološku celinu sa učenjima o individualnom, kolektivnom i familijarnom nesvesnom, budući da ego ima funkciju regulatora i integratora nesvesnih sadržaja. 

Posvećujući svoje celokupno stvaralaštvo i višedecenijsku praksu uvođenju u našu sredinu dubinsko-  psihološkog načina mišljenja, dr Ivan Nastović nam je darivao knjigu koja će biti korisna ne samo  stručnjacima već i svima onima koji su zainteresovani da zavire u čudesno lep i čudesno zagonetan svet dubinske psihologije, bez koje se danas ne može zamisliti ne samo savremena psihološka i psihijatrijska nauka, već ni analiza snova, velikih umetničkih i naučnih ostvarenja, kao ni dublje poimanje sveta i života svakog pojedinca.

Knjigu prati obimna studija dr Olivere Žižović „Snovi Ivana Nastovića“, posvećena celokupnom stvaralaštvu našeg najznačajnijeg dubinskog psihologa. 

 

SADRŽAJ

       

Olivera Žižović: Snovi Ivana Nastovića  

Predgovor

I          Istorijat i značenje pojma dubinska psihologija

II         Istorijat i značenje pojma nesvesno

III        Individualno nesvesno (Frojd)

IV        Kolektivno nesvesno (Jung)

V         Familijarno nesvesno (Sondi)

VI        Dinamički odnos između svesti i nesvesnog

VII       Ispoljavanje nesvesnog

VIII      Kompleksi i njihov značaj u dubinskoj psihologiji

IX        Istorijat, značenje i značaj pojmaega u dubinskoj psihologiji

X         Mehanizmi odbrane

XI        Mehanizmi adaptacije

XII       Kontrola realnosti

XIII      Ego-granice

XIV      Sintetička funkcija ega

XV       Jačina ega

XVI      Super-ego

XVII     Sinergizam između ego-funkcija

XVIII    Dijagnostikovanje ego-funkcija

XIX      Dubinsko-psihološka dijagnostika

XX       Dubinsko-psihološka terapija

XXI      Integracija dubinske psihologije

XXII     Diskusija i zaključak

XXIII    Appendix

 

Izdavač: Prometej, Novi Sad
Autorska prava: Olivera Žižović